Groenten uit Balen

van t.e.m.

'Groenten uit Balen' van Walter van den Broeck is een begrip in Vlaanderen. Het stuk schetst de perikelen binnen een arbeidersfamilie tegen de achtergrond van de tragische staking bij Vieille Montagne in de Kempense gemeente Balen anno 1971. Het gezin Debruycker maakt zonder inkomen een moeilijke tijd door, temeer doordat de dochter des huizes zwanger geraakt is. Vader Jan, aanvankelijk verbijsterd door wat er op zijn werk gebeurt, zet zijn schouders mee onder de staking en zoekt telkens het hem te veel wordt heil in het schrijven van een brief naar de koning. Daarmee komt hij lijnrecht tegenover zijn inwonende vader te staan, die vanuit een jeugdtrauma de staking scherp veroordeelt. De sluimerende spanningen lopen hoog op en Jans standvastigheid begint langzaam maar zeker barsten te vertonen wanneer hij zijn vertrouwde wereld gaandeweg ziet afbrokkelen. Na negen weken staken halen de arbeiders hun gelijk. De gezinsverhoudingen zijn echter onherroepelijk omgeploegd.
Auteur Walter van den Broeck verweeft op een vernuftige manier het arbeidsconflict met de intriges in het werkmansgezin. Een volks-komisch stuk over sociale bewustwording en solidariteit.