Tartuffe

van t.e.m.
van: Molière
regie: Bob Snijers

Crisis ten huize van de rijke rentenier Orgon. De pater familias heeft zich helemaal laten inpakken door Tartuffe, een gewiekste bedrieger, katholieker dan de paus, die zich opdringt als geestelijk leidsman. Het is hem zelfs gelukt de goedgelovige Orgon ertoe te bewegen hem zijn dochter uit te huwelijken en bovendien tot enige erfgenaam te maken. Alles wordt in het werk gesteld om Orgon uit zijn waan te halen. Ten einde raad zet zijn echtgenote Elmire haar eigen eer op het spel om de hypocriet te ontmaskeren. En jawel… Tartuffe valt door de mand. Maar hij heeft zijn voorzorgen genomen zodat zelfs de tussenkomst van de koning nodig is om orde op zaken te stellen. Alles komt goed… of lijkt het alleen maar zo?

Tartuffe is jammer genoeg geen alleenstaand geval. Toen niet en ook nu niet. De frappante gelijkenis met wat er het afgelopen jaar in kerkelijke middens aan het licht is gekomen, heeft de programmatie van deze 350 jaar jonge komedie haast onontkoombaar gemaakt. Theater aan de Stroom zorgt voor een geactualiseerde versie van Molières grootse klassieker.