Dans aan de Stroom

van t.e.m.

De bedoeling van dit festival is de betere amateur/semiprofessionele dans aan bod te laten komen op een professionele scène in het prachtige Theater aan de Stroom gelegen te Antwerpen. Dit festival verloopt in samenwerking met Jeugd en Dans.

Men krijgt een avondvullend programma te zien met telkens korte danssequenties van max. 15 minuten. Publiek en jury kiezen zaterdag de beste moderne dansgroepen uit en zondag de beste balletgroepen uit de Benelux.

Dit jaar verzorgen de professionele moderne dansschool uit Zagreb met Scare Du Printemps en de Koninklijk Balletschool uit Antwerpen de gastoptredens.

Er zal zowel een publieksprijs als een jury prijs worden uitgereikt voor de beste moderne en klassieke dansgroep.

De jury zal worden geleid door balletdirecteur Michael Shannon, ook bekend van de reality reeks Jonge Zwanen.

jury :

 Michael Shannon ( ad Koniklijk balletschool Antwerpen)
 Alain Honorez ( ex-pricipal Koniklijk Ballet van Vlaanderen)
 Francine Deveylder ( Francine Deveylder hedendaagse cie)
 Michael Lazic ( artistiek leider cie M.E.S.S.)

Geselecteerden :

zaterdag 29 maart Modern/jazz en hedendaags

  cie JazzMns  

  Teripshore

  dansgroep Chara

  Cie Tros titel

  S-pression

  IL CIGNO  zondag 30 maart klassiek/modern-klassiek

  Turning Point

   Leuvense Ballet academie

  S-pression

  dansstudio Indigo

  IL CIGNO jongerencompagnie

foto : © SAM ASAERT/VISUAL ARTIST