Hoofdstuk Twee

van t.e.m.
van: Neil Simon

George is weduwnaar geworden en probeert zijn draai weer te vinden na de dood van zijn vrouw. Dit lukt hem slecht. Leo, zijn broer, doet moeite hem te koppelen aan een pas gescheiden actrice. Zowel Jennie, de pas gescheiden actrice, als George voelen er niets voor om gekoppeld te worden. Maar als ze elkaar per toeval telefonisch spreken, blijkt het meteen te klikken. Het klikt zelfs zo goed, dat ze hals over kop trouwen, ondanks de waarschuwingen van Leo, die het allemaal wat te snel vindt gaan. George krijgt het inderdaad moeilijk. Hij wordt geplaagd door schuldgevoelens en vreest dat zijn huidige vrouw de vergelijking met zijn overleden echtgenote niet kan doorstaan.

Deze komedie-met-een-hart ontroert en amuseert en verschalkt het publiek met de aanstekelijke, gevatte en bij wijlen pikante humor waarvan Neil Simon zijn handelsmerk heeft gemaakt. Ongetwijfeld van het beste van wat deze succesvolle Amerikaanse auteur ooit schreef.