King Lear

van t.e.m.
regie: Yoeri Lewijze

Eindelijk een Shakespeare in TAS !

 

De oude koning Lear  besluit voortijdig troonsafstand te doen en zijn rijk te verdelen onder zijn drie dochters. Als tegenprestatie vraagt hij een blijk van hun liefde voor hem. Terwijl de twee oudste dochters zich uitputten in vleierij, blijft de jongste, Cordelia, oprecht en houdt het bij een sober: “Ik hou van u zoals het mij betaamt, niet meer niet minder.” Daarop ontsteekt de koning in woede, onterft haar en ontketent ongewild tussen haar  zussen een genadeloze oorlog om de alleenheerschappij. Spoedig beseft hij dat hij de liefde van zijn oudste dochters verkeerd heeft ingeschat. Wanneer hij bij hen onderdak vraagt wordt hij weggestuurd. Dit is het begin van een proces dat tot de totale aftakeling zal  leiden van de eens zo trotse vorst. Uiteindelijk slaat de waanzin  toe, maar net dàn komt hij tot inzicht...

Koning Lear is een van de mooiste en ontroerendste stukken uit het wereldrepertoire. Een familiedrama waarin verlangen naar liefde en machtshonger de belangrijkste drijfveren zijn.