contact

Sponsoring en Giften

Sponsors en ereleden

Ondanks de subsidies blijft ons budget heel krap. Daarom zijn wij steeds op zoek naar bedrijven die ons willen sponsoren of partnerships wensen aan te gaan. Meer informatie via ons kantoor: info@theateraandestroom.be

Maar ook als toeschouwer kan u ons bijkomend steunen! Geeft u dat extra beetje financiële armslag dat we broodnodig hebben?
Storten kan, met vermelding ‘GIFT’ – vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest toegestuurd, maar ook kleine bedragen mogen op ons rekeningnummer BE35 1430 8838 0037