personen

Frans Maas

behaalde zijn 1ste Prijs Toneel aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen in 1970.

Na een aantal losse opdrachten voor theater (RVT, ARCA, MMT) en voor radio en televisie (Radio-2 en BRT) debuteerde hij in 1971 bij het pas opgerichte "Toneelgezelschap Ivonne Lex" in Appels voor Eva naar Anton Tsjechov. In 1976 werd hij er dramaturg en vanaf 1979 tot 1996 was hij er directeur. Hij was medeoprichter van Jeugdtheater "Het Appeltje", "Europees Festival" en Kunstencentrum "Vlaams Fruit".

Naast een uitgebreid theaterrepertoire van zowel dramatische als komische rollen speelde hij ook een 6-tal monologen waaronder  Judgement van Barry Collins, De Kreutzersonate van Tolstoj en Het Behouden Huis van W.F.Hermans. De Vlaamse auteur Pierre Platteau schreef voor hem Don Juan, of op de ruïnes van de liefde en De Musycloop. 

Zowel als acteur èn regisseur was hij betrokken bij verschillende wereldcreaties.

Als televisieacteur is Frans Maas ook bekend bij het grote publiek. Langer geleden als "Jan Haesaert" in Wij, Heren van Zichem en als "Rohalt" in Het Zwaard van Ardoewaan.

Recentelijk was hij te zien in Hof van Assisen , De Makelaar, Wittekerke, Kinderen van Dewindt, Familie, Grappa…

In het genre "thriller" was hij reeds succesvol in Moord van Anthony Shaffer en Misery van Stephen King.

Hij lag mee aan de basis van "Het Manifest voor een acteurs-en publiekstheater" dat in het Vlaamse theaterwereldje  niet ongemerkt is voorbijgegaan.

In De Afrekening maakte hij zijn eerste entree bij "Theater aan de Stroom/de fluistercompagnie".

Producties