privacy policy

Op onze website verzamelen wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Theater aan de Stroom beheerd en strikt confidentieel behandeld.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij enkel uw coördinaten als u zich akkoord heeft verklaard met het privacy beleid.

Uw coördinaten kunnen worden gebruikt om u later te contacteren in het kader van informatiecampagnes per post en/of per e-mail.
Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten die Theater aan de Stroom organiseert en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
In het geval wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij u de kans bieden om uw deelname te weigeren.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan het toegangs- en correctierecht uitgeoefend worden op de gegevens die u ons gecommuniceerd heeft.

U kan ons ook altijd contacteren indien u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid.

U kan ons hiervoor contacteren
e-mail: info@theateraandestroom.be
tel: +32 3 290 60 63

of per post

Theater aan de Stroom vzw
Blancefloerlaan 181/B
2050 Antwerpen (Linkeroever)
BELGIUM