tickets

Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

 

Ondanks onze niet aflatende inzet om de inhoudelijke correctheid van deze website te garanderen op maximale wijze, kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden.
Theater aan de Stroom is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.
De inhoud van de website zal regelmatig aangepast worden; dergelijke wijzigingen worden niet gemeld.

Theater aan de Stroom is het niet noodzakelijk eens met de meningen die verkondigd worden op websites waarnaar vanuit de Theater aan de Stroom-website gelinkt wordt. Theater aan de Stroom is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien u persoonlijke gegevens doorgeeft, zijn deze gegevens onderhevig aan de Belgische wetten terzake van 8 december 1992.

 

Mocht u nog vragen hebben omtrent de 'legal disclaimer' en copyright, kan u steeds contact opnemen met ons.

 

Copyright
© Theater aan de Stroom, Blancefloerlaan 181/B, 2050 Antwerpen (Linkeroever), België, EU

 

Verkoopsvoorwaarden - tickets

 

1. Theater aan de Stroom biedt - via onti.be - tickets te koop aan, zowel voor eigen producties als voor organisatoren van gastvoorstellingen. Theater aan de Stroom is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van gastproducties. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
2. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

3. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant. De verzending gebeurt op risico van de bestemmeling.

4. Indien de klant zijn tickets niet ontvangen heeft de tweede werkdag voor die van het evenement, dient hij te bellen naar het nummer 070 22 33 30 (0,175 EUR/min.) of een email te sturen naar info@theateraandestroom.be.
Bij een bestelling minder dan 7 werkdagen voor de dag van het evenement liggen de tickets klaar aan de kassa. Niet-opgehaalde, betaalde tickets op de dag van het evenement worden als verkocht beschouwd en worden niet terugbetaald noch omgeruild.
Eventuele vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten. De tickets, de reservatie- en eventuele verzendingskosten kunnen aan de kassa of via bankoverschrijving worden betaald.

5. Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de gastvoorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. Theater aan de Stroom treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.
6. Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. De service- en administratiekosten en portkosten zijn niet terugvorderbaar. De Belgische wetgeving is bij geschillen van toepassing.

7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier.
Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen.
Zij kunnen tevens worden gebruikt door Theater aan de Stroom en haar moeder- en zusterondernemingen voor marketingdoeleinden en kunnen worden ter beschikking gesteld van contractueel verbonden partijen.
Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
8. Theater aan de Stroom wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website.
9. Theater aan de Stroom is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Theater aan de Stroom dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
10. Theater aan de Stroom heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van www.theateraandestroom.be op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.